وبسایت رسمی استاد محمد بصیری

پولسازی پلاس دوره ای است که شما را با قوانین جهان به صورت دقیق تر و کامل تر آشنا می کند. در این دوره زندگیتان به جایگاهی هدایت می شود که ثروت بیشتر، روابط بهتر و سلامتی فوق العاده ای دارد. زمانی که آگاهی های خدایی وارد زندگیتان شود، در سه بعد مالی، روابط و سلامتی زندگیتان تغییر خواهد کرد. قابل توجه است که بدانید ما در یک جهان به شدت هوشمند زندگی می کنیم و اگر از قوانین خبر نداشته باشید مانند آن است که رمز درب ورودی را نمی دانید و بدون آن رمز نمی توانید از آن رد شوید.

پولسازی پلاس دوره ای است که شما را با قوانین جهان به صورت دقیق تر و کامل تر آشنا می کند. در این دوره زندگیتان به جایگاهی هدایت می شود که ثروت بیشتر، روابط بهتر و سلامتی فوق العاده ای دارد. زمانی که آگاهی های خدایی وارد زندگیتان شود، در سه بعد مالی، روابط و سلامتی زندگیتان تغییر خواهد کرد. قابل توجه است که بدانید ما در یک جهان به شدت هوشمند زندگی می کنیم و اگر از قوانین خبر نداشته باشید مانند آن است که رمز درب ورودی را نمی دانید و بدون آن رمز نمی توانید از آن رد شوید.

۹۹.۹ درصد اتفاقات زندگی را خودتان خلق می کنید.

اگر بانی اتفاقاتی که در زندگیتان می افتد را شخص دیگری می دانید، به معنای آن است که خودتان را به عنوان نقش آفرین زندگیتان قبول ندارید.

در دوره ی پولسازی پلاس، با تقویت نیروی باور ها می توانید خالق اتفاقات بزرگ و کوچک زندگی خود باشید.

در واقع شما باید به این باور برسید که می توانید اتفاقات زندگیتان را خلق کنید. در نتیجه به مرور زمان می توانید با نیروی باور ها اتفاقات بزرگی را در زندگیتان رقم بزنید.

پولسازی پلاس دارای اهداف مختلفی است که می توان به آشنا شدن نگاه خداوند به خودتان و تربیت ثروتمندانی آشنا با قوانین جهان اشاره کرد که در پی آن، شما آرامش و خوشبختی تمام وجودتان را می گیرد و دیگر آن شخص قبلی نخواهید بود.
شما با آموزش دیدن و یاد گرفتن قوانین جهان، با کمترین تلاش، به نتایج فوق العاده ای خواهید رسید. (افراد بسیاری در دوره ها، دنبال قوانین پیچیده اند، در صورتی که قوانین بسیار ساده هستند.)
زمانی که در دوره پولسازی پلاس شرکت می کنید، باید تمامی اطلاعاتی که در گذشته از اساتید دیگر یا کتاب های مربوطه به دست آوردید را فراموش کنید و با ذهنی خالی وارد دوره شوید.
هنگامی که در مسیر جدیدی قدم بر می دارید، مغز شما نسبت به تغییر مقاومت می کند، چرا که وظیفه آن، حفظ وضعیت موجود است و مانع تغییر می شود، زیرا فکر می کند هر تغییری خطرناک است و تلاشش بر این است که وضعیت موجود را حفظ کند.
یکی از مواردی که در این دوره بیان می شود و کاملا برای قدم برداشتن در مسیری جدید نیاز است، چگونگی از بین بردن مقاومت ذهن می باشد. برخی از جلسات پولسازی پلاس شامل تمرین هایی است که با انجام مستمر آن ها، به تدریج احساس خوب و نتایج عالی وارد زندگیتان می شود و شرط به وجود آمدن احساسات خوب و نتایج عالی، انجام درست و دقیق تمرینات پولسازی پلاس می باشد.

پولسازی پلاس یعنی هر روز یک درجه در بعد مالی ، روابط و سلامتی بهتر شوید .
در این دوره تکنیک هایی که بیان می شود ، شما با انجام آنها می توانید باورهای مثبت را در خود تقویت کنید .
افراد موفق هر روزشان بهتر از دیروز است .
در پولسازی پلاس رمز موفقیت افراد موفق بیان خواهد شد .

۹۹.۹ درصد اتفاقات زندگی را خودتان خلق می کنید.

اگر بانی اتفاقاتی که در زندگیتان می افتد را شخص دیگری می دانید، به معنای آن است که خودتان را به عنوان نقش آفرین زندگیتان قبول ندارید.

در دوره ی پولسازی پلاس، با تقویت نیروی باور ها می توانید خالق اتفاقات بزرگ و کوچک زندگی خود باشید.

در واقع شما باید به این باور برسید که می توانید اتفاقات زندگیتان را خلق کنید. در نتیجه به مرور زمان می توانید با نیروی باور ها اتفاقات بزرگی را در زندگیتان رقم بزنید.

پولسازی پلاس دارای اهداف مختلفی است که می توان به آشنا شدن نگاه خداوند به خودتان و تربیت ثروتمندانی آشنا با قوانین جهان اشاره کرد که در پی آن، شما آرامش و خوشبختی تمام وجودتان را می گیرد و دیگر آن شخص قبلی نخواهید بود.
شما با آموزش دیدن و یاد گرفتن قوانین جهان، با کمترین تلاش، به نتایج فوق العاده ای خواهید رسید. (افراد بسیاری در دوره ها، دنبال قوانین پیچیده اند، در صورتی که قوانین بسیار ساده هستند.)
زمانی که در دوره پولسازی پلاس شرکت می کنید، باید تمامی اطلاعاتی که در گذشته از اساتید دیگر یا کتاب های مربوطه به دست آوردید را فراموش کنید و با ذهنی خالی وارد دوره شوید.
هنگامی که در مسیر جدیدی قدم بر می دارید، مغز شما نسبت به تغییر مقاومت می کند، چرا که وظیفه آن، حفظ وضعیت موجود است و مانع تغییر می شود، زیرا فکر می کند هر تغییری خطرناک است و تلاشش بر این است که وضعیت موجود را حفظ کند.
یکی از مواردی که در این دوره بیان می شود و کاملا برای قدم برداشتن در مسیری جدید نیاز است، چگونگی از بین بردن مقاومت ذهن می باشد. برخی از جلسات پولسازی پلاس شامل تمرین هایی است که با انجام مستمر آن ها، به تدریج احساس خوب و نتایج عالی وارد زندگیتان می شود و شرط به وجود آمدن احساسات خوب و نتایج عالی، انجام درست و دقیق تمرینات پولسازی پلاس می باشد.

پولسازی پلاس یعنی هر روز یک درجه در بعد مالی ، روابط و سلامتی بهتر شوید .
در این دوره تکنیک هایی که بیان می شود ، شما با انجام آنها می توانید باورهای مثبت را در خود تقویت کنید .
افراد موفق هر روزشان بهتر از دیروز است .
در پولسازی پلاس رمز موفقیت افراد موفق بیان خواهد شد .

کلیه حقوق این سایت متعلق به استاد محمد بصیری می‌باشد.