محتوای پولسازی جدید
what-can-i-do-to-not-be-afraid-to-start-anything-300×300

چیکار کنم تا از شروع هر کاری نترسم؟

چیکار کنم تا از شروع هر کاری نترسم؟ ویدئو استاد محمد بصیری با موضوع چیکار کنم تا از شروع هر کاری نترسم؟ درست همون لحظه که افکارت به بن‌بست رسیده درست همون لحظه که فکر می‌کنی حالِ ادامه دادن نداری، ...
know-your-roadmap-in-life

نقشه راهت رو در زندگی بشناس!

نقشه راهت رو در زندگی بشناس! ویدئو استاد محمد بصیری با موضوع نقشه راهت رو در زندگی بشناس! محل ضبط ویدئویی که در پست امشب می‌بینید کارخونه‌ای هست که همراه با برادر نازنینم در حال ساختنش هستیم و به‌زودی افتتاح ...
Let-your-silence-scream-300×300

بذار سکوتت فریاد بزنه !

بذار سکوتت فریاد بزنه! ویدئو استاد محمد بصیری با موضوع بذار سکوتت فریاد بزنه! شیر برای اثبات قدرتش نیاز نمی بینه با هر شغالی بجنگه می‌دونستی سکوتت می‌تونه سلاح خیلی قدرتمندی باشه؟! می‌دونستی خیلی جاها اگر سکوت کنی نه‌تنها نشانه ...