محتوای نگاه
The window of God

دریچه نگاه خداوند

دریچه نگاه خداوند ویدئو استاد محمد بصیری با موضوع دریچه نگاه خداوند نگاه خداوند خیلی‌ها از من می‌پرسند: محمد، کلید رابطه با خدا چیه؟ چه‌جوری می‌تونیم ارتباط خوبی با خدا داشته باشیم و همیشه احساس خوب وارد زندگی ما بشه؟🙄 ...
what-should-i-call-you

چی صدا کنم تو رو ؟!

چی صدا کنم تو رو ؟! ویدئو استاد محمد بصیری با موضوع چی صدا کنم تو رو ؟! فرض کنین از شما می‌خوان شغلتون رو توی یکی دو خط تعریف کنین. جواب شما خیلی چیزها رو معلوم می‌کنه، حتی معلوم ...