وبسایت رسمی استاد محمد بصیری

محتوای نترس
Do-not-be-afraid-to-take-action-300×300

از اقدام کردن نترس

از اقدام کردن نترس ویدئو استاد محمد بصیری با موضوع از اقدام کردن نترس   شما امروزتون بهتر از دیروز بود یا بدتر؟ محمد بصیری : ببینین ... تو این دنیا دو حالت وجود داره یا امروزتون بهتر از دیروزه ...