محتوای متافیزیک
دوست داری دیگه هیچ وقت سقوط نکنی

دوست داری دیگه هیچ وقت سقوط نکنی ؟

دوست داری دیگه هیچ وقت سقوط نکنی ؟ ویدئو استاد محمد بصیری با موضوع سقوط دوست داری دیگه هیچ وقت سقوط نکنی ؟ همه دوست دارند اوج بگیرند... همه دوست دارند همیشه عمرشان رو به پیشرفت باشه... همه دوست دارند ...
Who-controls-your-life

کنترل زندگیت دست کیه؟

کنترل زندگیت دست کیه؟ ویدئو استاد محمد بصیری با موضوع کنترل زندگیت دست کیه؟ چه‌قدر با ضمیرناخودآگاه آشنا هستی؟ می‌دونی ضمیرناخودآگاه هر کسی نوع زندگی و سرنوشتش رو تعیین می‌کنه؟ می‌دونی ضمیر ناخودآگاه همه ما تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل ...