وبسایت رسمی استاد محمد بصیری

محتوای قانون جذب
do-you-like-wealth-or-poverty-300X300

دوست داری ثروت رو جذب کنی یا فقر؟

دوست داری ثروت رو جذب کنی یا فقر؟ ویدئو استاد محمد بصیری با موضوع دوست داری ثروت رو جذب کنی یا فقر؟ امروز میخوام یک نکته درگوشی بگم، که 99% مردم ازش خبر ندارند! در زندگی،ما به وسیله انتخاب هامون ...
how-do-i-know-if-i-really-want-something

از کجا معلوم می شه واقعا چیزی رو میخوایم ؟

از کجا معلوم می شه واقعا چیزی رو میخوایم ؟ ویدئو استاد محمد بصیری با موضوع از کجا معلوم می شه واقعا چیزی رو میخوایم ؟ بعید می‌دونم کسی باشه که اگه ازش بپرسی آیا تو دوست داری به پول ...