محتوای عاشقانه
What-does-it-mean-to-get-stuck-in-dreams

گیر دادن به آرزوهات یعنی چی ؟

گیر دادن به آرزوهات یعنی چی ؟ ویدئو استاد محمد بصیری با موضوع گیر دادن به آرزوهات یعنی چی ؟ یه چیزی رو همیشه باید یادت باشه، به آرزوهات، به خواسته‌های دلت، هیچ وقت گیر نده! تو وظیفه داری شرایط ...