محتوای طریقه پولدار شدن
How-much-do-you-believe-you-will-get-rich-300×300

چه قدر باور داری که ثروتمند می‌شی؟

چه قدر باور داری که ثروتمند می‌شی ؟ ویدئو استاد محمد بصیری با موضوع چه قدر باور داری که ثروتمند می‌شی ؟   ازت می‌خوام خوب فکر کنی و به دو سوال زیر پاسخ بدی : برای ساختن باورهای ثروت ...
a-poor-belief-that-does-not-allow-people-to-trust-you

باوری فقرساز که نمیذاره آدما بهت اعتماد کنن

باوری فقرساز که نمیذاره آدما بهت اعتماد کنن ویدئو استاد محمد بصیری با موضوع باوری فقرساز که نمیذاره آدما بهت اعتماد کنن توی این پست درباره یک باور فقرساز صحبت کردم، باوری که تا زمانی باهات باشه تو به ثروت ...