محتوای ضمیر ناخودآگاه
Who-controls-your-life

کنترل زندگیت دست کیه؟

کنترل زندگیت دست کیه؟ ویدئو استاد محمد بصیری با موضوع کنترل زندگیت دست کیه؟ چه‌قدر با ضمیرناخودآگاه آشنا هستی؟ می‌دونی ضمیرناخودآگاه هر کسی نوع زندگی و سرنوشتش رو تعیین می‌کنه؟ می‌دونی ضمیر ناخودآگاه همه ما تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل ...