محتوای ضرب المثل های اشتباه
i-hope-these-proverbs-will-be-erased-from-the-persian-language

امیدوارم این ضرب‌المثل‌ها از زبان فارسی پاک بشن

امیدوارم این ضرب‌المثل‌ها از زبان فارسی پاک بشن ویدئو استاد محمد بصیری با موضوع ضرب المثل های اشتباه