دوره پولسازی - دوره معجزه

محتوای شک
Do-you-have-any-doubt2-300X300

آیا حواست به شک هات هست؟ (قسمت دوم)

آیا حواست به شک هات هست؟ (قسمت دوم) توی پست قبل درباره مانع مهم شک نوشتم. مانعی که به راحتی می‌تونه تو رو از رسیدن به ثروت و موفقیت باز داره. پست امشب در ادامه پست قبله و دیدنش رو ...
Do-you-have-any-doubts-300X300

آیا حواست به شک هات هست ؟

آیا حواست به شک هات هست ؟ حواست به شک هات هست شک، شک، شک... وای که شک‌های ما چه‌قدر می‌تونن توی زندگی بهمون ضربه بزنند... و وای به اون روزی که دانسته و ندانسته، خواسته و ناخواسته، به خدای ...