وبسایت رسمی استاد محمد بصیری

محتوای شکرگزاری
How do we make ourselves feel good

چطوری در خودمون احساس خوب بودن ایجاد کنیم؟

چطوری در خودمون احساس خوب بودن ایجاد کنیم؟ ویدئو استاد محمد بصیری با موضوع چطوری در خودمون احساس خوب بودن ایجاد کنیم؟ یکی از مهم‌ترین شرط‌های رسیدن به موفقیت و پیشرفت در زندگی، داشتن احساس خوبه. یعنی اول باید احساست ...