وبسایت رسمی استاد محمد بصیری

محتوای شرایط سخت
What-is-our-resemblance-to-tea-bags

شباهت ما به چای کیسه‌ای چیه؟

شباهت ما به چای کیسه‌ای چیه؟ ویدئو استاد محمد بصیری با موضوع شباهت ما به چای کیسه‌ای چیه؟ رفیق! وقتی شرایط سخت برات اتفاق میفته، علاوه بر همه چیزهایی که تا حالا برات گفتم، یاد چای کیسه‌ای بیفت! یعنی چی؟ ...