وبسایت رسمی استاد محمد بصیری

محتوای سکوتت
Let-your-silence-scream-300×300

بذار سکوتت فریاد بزنه !

بذار سکوتت فریاد بزنه! ویدئو استاد محمد بصیری با موضوع بذار سکوتت فریاد بزنه! شیر برای اثبات قدرتش نیاز نمی بینه با هر شغالی بجنگه می‌دونستی سکوتت می‌تونه سلاح خیلی قدرتمندی باشه؟! می‌دونستی خیلی جاها اگر سکوت کنی نه‌تنها نشانه ...