محتوای دیدگاه
what-should-i-call-you

چی صدا کنم تو رو ؟!

چی صدا کنم تو رو ؟! ویدئو استاد محمد بصیری با موضوع چی صدا کنم تو رو ؟! فرض کنین از شما می‌خوان شغلتون رو توی یکی دو خط تعریف کنین. جواب شما خیلی چیزها رو معلوم می‌کنه، حتی معلوم ...