وبسایت رسمی استاد محمد بصیری

محتوای خالق زندگی
Be-the-creator-of-your-own-life–300×300-ok

خالق زندگی خودت باش

خالق زندگی خودت باش ویدئو استاد محمد بصیری با موضوع خالق زندگی خودت باش   استاد محمد بصیری : بخت،تقدیر،قسمت و هر نام دیگه ای که بر آن می گذارند رو قبول نخواهم داشت… چون من اعتقاد به خداوندی دارم ...