محتوای بورس
Which-belief-does-99%-of-society-suffer-from

کدام باوره که ۹۹ ٪ جامعه بهش دچارند؟!

کدام باوره که ۹۹ ٪ جامعه بهش دچارند؟! ویدئو استاد محمد بصیری با موضوع کدام باوره که ۹۹ ٪ جامعه بهش دچارند؟! یه باوری هست که نود و نه درصد جامعه بهش دچارند، باوری که باعث می‌شه با مشکلات فراوانی ...
What-is-our-resemblance-to-tea-bags

شباهت ما به چای کیسه‌ای چیه؟

شباهت ما به چای کیسه‌ای چیه؟ ویدئو استاد محمد بصیری با موضوع شباهت ما به چای کیسه‌ای چیه؟ رفیق! وقتی شرایط سخت برات اتفاق میفته، علاوه بر همه چیزهایی که تا حالا برات گفتم، یاد چای کیسه‌ای بیفت! یعنی چی؟ ...