محتوای بدشانسی
which-people-never-get-rich-300×300

کدوم آدم ها،هیچ وقت ثروتمند نمی شن؟!

کدوم آدم ها،هیچ وقت ثروتمند نمی شن؟! ویدئو استاد محمد بصیری با موضوع کدوم آدم ها،هیچ وقت ثروتمند نمی شن؟! یه دسته‌ای از آدم‌ها هستند که هیچ‌وقت ثروتمند نمی‌شن! هیچ‌وقت نمی‌تونن به پول زیاد برسند! هیچ‌وقت حالِ دلشون خوب نیست! ...