l2

وبسایت رسمی استاد محمد بصیری

محتوای ایده های پولساز
How to evaluate money making ideas.1

روش ارزیابی ایده های پولساز

روش ارزیابی ایده های پولساز زمانی که ما مدت زمانی را برای ایده کسب و کار جستجو کردیم و با کلی فکر کردن مطمئن شدیم که ایده کسب و کار خودمان را پیدا کردیم و حالا آماده ایم که وارد ...