وبسایت رسمی استاد محمد بصیری

محتوای اهداف مشترک بازاریابی و بازار سازی
Increase sales with marketing

افزایش فروش با بازار سازی

افزایش فروش با بازار سازی بازار سازی فعالیتی است که در آن، پیشنهاد های خرید و فروش مختلفی در قیمت های معین بیان می شود و بازار را برای معامله با آن قیمت های توافق شده آماده می کند. عملکرد ...