محتوای اعتماد
Do-you-have-any-doubts-300X300

آیا حواست به شک هات هست ؟

آیا حواست به شک هات هست ؟ حواست به شک هات هست  شک ... وای که شک‌های ما چه‌قدر می‌تونن توی زندگی بهمون ضربه بزنند... و وای به اون روزی که دانسته و ندانسته، خواسته و ناخواسته، به خدای بزرگ ...
maybe-we-got-lucky-to-have-some-doors-300×300

شاید شانس آورده ایم که بعضی از درها

شاید شانس آورده ایم که بعضی از درها شاید شانس آورده ایم با غصه می‌گه آقای بصیری چرا خدا دعام رو قبول نمی‌کنه؟ چرا هر چی به درِ این حاجت می‌زنم خدا نمی‌خواد بازش کنه؟!😔 این ویدئو رو با دقت ...
a-poor-belief-that-does-not-allow-people-to-trust-you

باوری فقرساز که نمیذاره آدما بهت اعتماد کنن

باوری فقرساز که نمیذاره آدما بهت اعتماد کنن ویدئو استاد محمد بصیری با موضوع باوری فقرساز که نمیذاره آدما بهت اعتماد کنن توی این پست درباره یک باور فقرساز صحبت کردم، باوری که تا زمانی باهات باشه تو به ثروت ...