وبسایت رسمی استاد محمد بصیری

محتوای اصول تبلیغات موثر در کسب و کار
Principles of effective advertising in business.2

اصول تبلیغات موثر در کسب و کار

اصول تبلیغات موثر در کسب و کار تبلیغات یعنی چه؟ تبلیغات به معنی برقراری ارتباط با مشتری برای بیان کردن یک پیام در رابطه با محصول و خدمات می باشد. در حالت کلی دو مدل تبلیغات وجود دارد : ۱-سنتی ...