سبد خرید

نتیجه تمرین

حسین 3 ماه قبل سؤال شد

سلام

    1.  کاش استاد برای انتخاب سه نفر برای رسوندن درامد صد میلیون اِلِمان دیگه ای میگزاشت و ما هم برنده میشدیم

 

‫2 پاسخ

کوچولو 3 ماه قبل پاسخ داده است
امیدتو از دست نده شاید برنده 3 ماه بعدی تو باشی

شهرام 3 ماه قبل پاسخ داده است

میتونی برنده بعدی تو باشی امیدداشته باش

پاسخ شما

5
+
2
=