تکنیک خدای درون استاد محمد بصیری

تکنیک خدای درون استاد محمد بصیری

تکنیک خدای درون : تکنیک بسیار مفید برای رهایی از افکار و احساسات منفی

یکی از تکنیک های فوق العاده دوره ی معجزه که می تواند نقطه ی پرتاب شما در زندگی باشد، تکنیک خدای درون است.

همه ما انسان ها باور داریم که خداوند متعال سر منشا و آفریننده ی تمام هستی و منبع آگاهی در جهان هست و پاسخ تمام سوالات و مشکلات زندگی ما را می داند، خداوند از روح سرشار خودش در ما دمیده و بنابراین اگر ما بتوانیم به خوبی باهاش ارتباط برقرار کنیم، پاسخ تمام سوالات و مشکلات خود را دریافت خواهیم کرد. علت اینکه خیلی از آدم ها در مواجه با مشکلات خود، راه حل مناسب را پیدا می کنند و حالشان بد هست، این هست که از خدای درون و آگاهی های بی نظیری که در وجودشان نهفته است، مطلع نیستند و راهنمایی نمی گیرند.

در این تکنیک شما می توانید سوالات و مشکلات را با خدای درون خود بیان کنید و آن راهنمایی می کند، این راهنمایی باعث میشود حال شما عالی باشد و در لحظه ی حال زندگی کنید.

زمانی که این تکنیک بی نظیر را انجام میدیم، ما در بالاترین سطح آرامش و آگاهی هستیم و بالاترین میزان هشیاری ما در این لحظه است، احساسات و افکار ما در لحظه ی انجام تکنیک خدای درون، نشان دهنده خود واقعی ماست و آرامشی سرشار و حال خوب ناشی از ارتباط با خدای درون در ما ایجاد می شود. اگر زنگ به صدا در بیاد و به آگاهی برسید و به خدای درون متصل شوید، اشک از چشمانت جاری می شود و حال فوق العاده ای در شما جاری می شود.

اگر بتوانید سوال خود را به درستی مطرح کنید و تکنیک را به درستی انجام دهید، پاسخ در زندگی شما بیدار می شود و برای ارتباط هر چه بیشتر و بهتر با خدای درون توصیه می شود تکنیک خدای درون را یک بار در روز انجام دهید، همه ما ایمان داریم که خداوند در بهترین زمان و مکان پاسخ سوالات ما را خواهد داد.

5/5 - (14 امتیاز)
5/5 - (14 امتیاز)