محتوای مقالات
Negative beliefs in sales skills and customer acquisition.2

باور های منفی در مهارت فروشندگی و جذب مشتری

باور های منفی در مهارت فروشندگی و جذب مشتری ذهن ما انسان ها بسیار ظریف و پیچیده است و اوج این پیچیدگی و قدرت، زمانی بر ما آشکار می شود که به آگاهی از «باور ها» برسیم. باور باور، فکری ...
Effective methods to improve sales skills.4

روش های موثر بر ارتقای مهارت های فروش

روش های موثر بر ارتقای مهارت های فروش در بحث مهارت های فروش، اولین نکته ای که باید در نظر داشته باشیم این است که “فروش پایان یک معامله نیست، بلکه آغاز یک تعهد است”. از جمله ی فوق این ...
Characteristics of money-making people

ویژگی افراد پولساز

ویژگی افراد پولساز مردم در جامعه به چند دسته تقسیم میشوند که بخشی از مردم جامعه را افراد پولساز و ثروتمند تشکیل می دهند. محمد بصیری: «این افراد را به جرعت میتونم بگم یکی از تاثیر گذارترین و الهام بر ...