[kkstarratings]

دوره معجزه مخصوص کسانی است که قصد دارند از این به بعد مثل گذشته زندگی نکنند و یک شخصیت جدیدی از خود بسازند ، شخصیتی که خیلی با انرژی تر ، مصمم تر ، با اراده تر ، قدرتمند تر ، آرام تر و هدفمند تر از گذشته است .

دوره معجزه مخصوص کسانی است که قصد دارند از این به بعد مثل گذشته زندگی نکنند و یک شخصیت جدیدی از خود بسازند ، شخصیتی که خیلی با انرژی تر ، مصمم تر ، با اراده تر ، قدرتمند تر ، آرام تر و هدفمند تر از گذشته است .

سرفصل ها :

_ روش های ایجاد عزت نفس فوق العاده و احساس ارزشمندی

_ تکنیک بهبود اعتماد به نفس در انجام تمام کارها

_ تبدیل شدن به شخصیتی جذاب و قدرتمند

_ بنیان گذاری نظام باورهای جدید در نهاد انسان

_ آشنایی با ضمیر ناخودآگاه و برنامه ریزی مجدد آن

_ دست یابی به آرامش و حال خوب در زندگی

_ آشنایی با ندای درون

جهت عضویت  در دوره معجزه به شماره زیر در تلگرام پیام دهید

سرفصل ها :

_ روش های ایجاد عزت نفس فوق العاده و احساس ارزشمندی

_ تکنیک بهبود اعتماد به نفس در انجام تمام کارها

_ تبدیل شدن به شخصیتی جذاب و قدرتمند

_ بنیان گذاری نظام باورهای جدید در نهاد انسان

_ آشنایی با ضمیر ناخودآگاه و برنامه ریزی مجدد آن

_ دست یابی به آرامش و حال خوب در زندگی

_ آشنایی با ندای درون

جهت عضویت در دوره معجزه

به شماره زیر در تلگرام پیام دهید